DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ ONLINE

Văn phòng - 02383 855478
Hôm nay: 20 | Tất cả: 743,410
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
THÔNG BÁO
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông
Tin đăng ngày: 3/4/2017 - Xem: 1252
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 479

-----***-----

Số: 250 /TB-HĐQT

                                    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------

TP. Vinh, ngày 03 tháng 04 năm 2017


THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông)

 

     
     Kính gửi:  - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 479  

 

 

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 479. Hội đồng quản trị Cổ phần 479 thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 10/04/2017.

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông vào ngày 27/04/2017 (sẽ có giấy mời sau).

Để đảm bảo thư mời có thể tới được tất cả các cổ đông. Hội đồng quản trị đề nghị quý cổ đông có thay đổi địa chỉ thì thông báo về phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần 479 (bằng điện thoại hoặc fax) theo số điện thoại: 02383 552 100 hoặc số điện thoại bà Hiền: 0915.140.977 fax 02383 856 376.

            Trân trọng thông báo!                                                   

 

                                                                           

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Dương Hồng Bé

 

 

Thông báo khác:
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (14/5/2020)
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/11/2019 (12/11/2019)
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/11/2019 (12/11/2019)
Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty cổ phần 479 (22/8/2019)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần 479 (15/8/2019)
Thông báo về việc bán cổ phần tại Công ty cổ phần Thủy điện ĐắkMê (24/7/2019)
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần 479 (13/7/2019)
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 (10/6/2019)
Thông báo về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Thủy điện ĐắkMê (31/5/2019)
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (27/2/2018)
Thông báo chốt danh sách cổ đông (22/2/2018)
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (27/10/2017)
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông năm 2016 (22/6/2017)
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (12/4/2017)
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông (3/4/2017)
VIDEO CLIPS
Loading the player...
HBC News: Tháng 08.2020
LIÊN KẾT NHANH
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức - Sự kiện | Năng lực Công ty | Công trình dự án | Quan hệ cổ đông | Thông báo | Tuyển dụng  
Công ty cổ phần 479 Hòa Bình
Địa chỉ: Trụ sở chính - 54 Nguyễn Du - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383 855478 / Fax: 02383 856376
Email: info@hb479.vn / Website: www.hb479.vn
VP TP. HCM: Số 61, Đường 406, Khu dân cư Saca Bắc Rạch Chiếc, P. Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Email: tchc479@gmail.com
VP đại diện Hà Nội
Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô  Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Email: hoabinh479s@gmail.com
Điện thoại: 02432 016 295