DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ ONLINE

Văn phòng - 02383 855478
Hôm nay: 206 | Tất cả: 571,138
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
GIỚI THIỆU > ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO
Đội ngũ lãnh đạo
Tin đăng ngày: 11/5/2020 - Xem: 509
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 None

Ông DƯƠNG HỒNG BÉ

Chủ tịch HĐQT

 

Sinh năm 1958, quốc tịch Việt Nam, Kỹ sư Kinh tế xây dựng trường Đại học GTVT Hà Nội.

 

2011-Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 479 Hòa Bình.

2007-2011: Chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty cổ phần XDCTGT 479.

2000-2006: Giám đốc Công ty công trình giao thông 479.

1998-2000: Giám đốc điều hành Dự án Quốc lộ 1A Cienco4.

1996-1998: Phó giám đốc Công ty công trình giao thông 419.

1986-1996: Nhân viên-Trưởng phòng Kế hoạch Công ty công trình giao thông 479.

1982-1986: Sinh viên trường Đại học GTVT Hà Nội.

1979-1982: Giáo viên trường trung cấp giao thông Vĩnh Phú.

1978-1979: Đoàn KSTK N2 79 trường trung cấp giao thông Vĩnh Phú.

 

 

 None

Ông LÊ HỮU HẰNG

Phó chủ tịch HĐQT-Phó Tổng giám đốc

 

Sinh năm 1962, quốc tịch Việt Nam, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp trường Đại học xây dựng Hà Nội.

 

04/2018-Nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 479 Hòa Bình.

2012-03/2018: Phó giám đốc Công ty cổ phần 479.

2004-2012: Trưởng phòng Vật tư thiết bị Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 479.

1997-2004: Phó phòng Kế hoạch Công ty công trình giao thông 479 (Nay là Công ty cổ phần 479 Hòa Bình).

1988-1997: Nhân viên phòng Kế hoạch Xí nghiệp công trình 479 (Nay là Công ty cổ phần 479 Hòa Bình).

 

 

 None

Ông ĐINH VĂN THANH

UV HĐQT - Tổng giám đốc

 

Sinh năm 1975, quốc tịch Việt Nam, Kỹ sư xây dựng cầu đường trường Đại học GTVT Hà Nội.

 

2019-nay: UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần 479 Hòa Bình.

04/2019-nay: Giám đốc hạ tầng Tập đoàn xây dựng Hòa Bình.

2016-2019: UV HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty XDCT Giao thông 1.

2015-2016: Chủ tịch HĐQT Công ty cầu 12 Kiêm Chủ tịch HĐQT Dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.

2012-2015: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Licogi 3.

2009-2010: Phó giám đốc Ban ĐHDA Lọc hóa dầu Nghi Sơn – Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam.

2007-2009: Trưởng phòng Dự án, Giám đốc Trung tâm TVTK Công ty cổ phần công trình đường sắt.

2005-2007: Trưởng phòng KTTC Công ty xây dựng cầu 75.

 

 

 None

Ông DƯƠNG ĐÌNH THANH

UV HĐQT

 

Sinh năm 1956, quốc tịch Việt Nam, Kỹ sư Cầu đường, Cử nhân Kinh tế.

 

12/2019-nay: UV HĐQT Công ty cổ phần 479 Hòa Bình.

2015 – nay: Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Văn phòng Quản lý Dự án (PMO) Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

2012 – 2015: Phó Giám đốc Tư vấn Quản lý Dự án Metro Line 2, TP.HCM.

2007 – 2011: Giám đốc Dự án ODA Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Giao thông Cửu Long (Bộ Giao thông Vận tải).

 

 

None

Bà BÙI  THỊ HOA

UV HĐQT

 

Sinh năm: 1967, quốc tịch Việt Nam, Cử nhân Kinh tế kế toán.

2018-nay: Thành viên HĐQT

2008-2017: Kế toán trưởng Công ty cổ phần 479

2006-2007: Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần 479

2000-2006: Phó phòng Tài chính – Kế toán Công ty xây dựng Công trình giao thông 479

1986-2000: Nhân viên kế toán Công ty công trình giao thông 479

 

BAN KIỂM SOÁT

 None

PHẠM LÂM QUỲNH TRÂM

Trưởng Ban Kiểm soát

 

Sinh năm 1983, quốc tịch Việt Nam, Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành kế toán – Đại học Kinh tế TP. HCM.

2019 - nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần 479 Hòa Bình.

2015 - nay: Chuyên viên tài chính, Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

2014-2015: Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dịch vụ Đại lý Thuế và Tư vấn Tài chính Kế toán Thanh Đức.

2006 - 2013: Chuyên viên hành chính – kế toán Công ty TNHH Nhà Nhựa Việt Nam, Phó tổng thư ký – Chủ tịch Công đoàn Hiệp hội Nhựa TP. HCM.

 

 

 None

PHẠM THỊ TRÚC PHƯƠNG

Thành viên Ban Kiểm soát

 

Sinh năm 1983.

Quốc tịch Việt Nam.

Cử nhân Hoá học - Đại  học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

2019 - nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần 479 Hòa Bình.

2007 – nay: Trưởng phòng ISO Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Phó bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

2005-2007: Chuyên viên – Trưởng phòng QA/QC Công ty TNHH Mực in Bình Khánh TP.HCM.

 

 

 None

Ông NGUYỄN VĨNH LỘC

Thành viên Ban Kiểm soát

 

Sinh năm 1957, quốc tịc Việt Nam

2019 - nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần 479 Hòa Bình

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 None

Ông ĐINH VĂN THANH

UV HĐQT - Tổng giám đốc

 

Sinh năm 1975, quốc tịch Việt Nam, Kỹ sư xây dựng cầu đường trường Đại học GTVT Hà Nội.

 

2019-nay: UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần 479 Hòa Bình.

04/2019-nay: Giám đốc hạ tầng Tập đoàn xây dựng Hòa Bình.

2016-2019: UV HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty XDCT Giao thông 1.

2015-2016: Chủ tịch HĐQT Công ty cầu 12 Kiêm Chủ tịch HĐQT Dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.

2012-2015: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Licogi 3.

2009-2010: Phó giám đốc Ban ĐHDA Lọc hóa dầu Nghi Sơn – Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam.

2007-2009: Trưởng phòng Dự án, Giám đốc Trung tâm TVTK Công ty cổ phần công trình đường sắt.

2005-2007: Trưởng phòng KTTC Công ty xây dựng cầu 75.

 

 

 None

Ông LÊ HỮU HẰNG

Phó chủ tịch HĐQT-Phó Tổng giám đốc

 

Sinh năm 1962, quốc tịch Việt Nam, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp trường Đại học xây dựng Hà Nội.

 

04/2018-Nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 479 Hòa Bình.

2012-03/2018: Phó giám đốc Công ty cổ phần 479.

2004-2012: Trưởng phòng Vật tư thiết bị Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 479.

1997-2004: Phó phòng Kế hoạch Công ty công trình giao thông 479 (Nay là Công ty cổ phần 479 Hòa Bình).

1988-1997: Nhân viên phòng Kế hoạch Xí nghiệp công trình 479 (Nay là Công ty cổ phần 479 Hòa Bình).

 

 

 None

Ông NGUYỄN HỮU TÙNG

Phó Tổng giám đốc

 

Sinh năm 1969, quốc tịch Việt Nam, Kỹ sư xây dựng cầu đường trường Đại học GTVT TP. HCM.

 

2018-nay: UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 479 Hòa Bình.

2008-2018: Phó giám đốc Công ty cổ phần 479.

2006-2008: Chỉ huy trưởng Công trường Công ty CP xây dựng công trình giao thông 479.

2002-2006: Phó trưởng phòng Kỹ thuật Công ty công trình giao thông 479.

1998-2002: Kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật Công ty công trình giao thông 479.

1994-1997: Học viên trường Cao đẳng Giao thông vận tải Vĩnh Yên.

1989-1994: Công tác tại Công ty xây dựng đường 5 Nghệ Tĩnh.

 

 

 None

Ông NGUYỄN GIA NHÂN

Phó Tổng giám đốc

 

Sinh năm 1969, quốc tịch Việt Nam, Kỹ sư xây dựng cầu trường Đại học GTVT Hà Nội.

 

2018-Nay: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần 479 Hòa Bình.

2006-2018: Phó giám đốc Công ty cổ phần 479.

2004-2006: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty công trình giao thông 479.

2002-2004: Chỉ huy trưởng Công trường thi công cầu Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình.

1997-2002: Phó phòng Kỹ thuật Công ty công trình giao thông 479.

1992-1997: Kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật Công ty công trình giao thông 479.

 

 

 None

Ông TRƯƠNG NGỌC HUY

Phó Tổng giám đốc

 

Sinh năm 1980, quốc tịch Việt Nam, Kỹ sư Công trình thủy trường Đại học Hàng hải.

 

2018 - Nay: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần 479 Hòa Bình.

2017-2018: Phó giám đốc Chi nhánh TP. HCM Công ty cổ phần 479.

2010-2017: Chỉ huy trưởng Công trường Công ty cổ phần 479.

2006-2010: Phó phòng Kỹ thuật Công ty CP xây dựng công trình giao thông 479.

2006: Phó chỉ huy trưởng Công trường Công ty công trình giao thông 479.

2003-2005: Kỹ thuật viên thi công Công ty công trình giao thông 479.

 

 

 None

Ông VÕ CÔNG GIANG

Phó Tổng giám đốc

 

Sinh năm 1975, quốc tịch Việt Nam, Kỹ sư Cầu Hầm trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội;

01/2020 - nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 479 Hòa Bình.

05/2019-12/2019: Phó giám đốc Xí nghiệp cầu 7 – Chi nhánh Tổng công ty XDCTGT 1 – Công ty cổ phần.

12/2018-05/2019: Phó giám đốc thường trực Công ty cổ phần cơ giới 1 – Chi nhánh Tổng công ty XDCTGT 1 – Công ty cổ phần.

11/2015-12/2018: Phó giám đốc thường trực Ban điều hành Miền Tay và Chỉ huy trưởng thi công cầu dây văn Cao Lãnh.

2002-2015: Chỉ huy trưởng công trường thi công các công trình: cầu dây văng Rạch Miễu - Tiền Giang, nút giao IC3 – Cần Thơ, cầu dây văng Nhật Lệ 2, tỉnh Quảng Bình …

Tháng 7/1997-02/2002 Cán bộ kỹ thuật thi công cầu An Dương – Hải Phòng, Cầu Trần Phú - Nha Trang Công Ty Cổ Phần Cầu 12.

 

 

 None

Ông TRẦN QUANG ĐẠI

Phó Tổng giám đốc

 

Sinh năm 1984, quốc tịch Việt Nam, Cử nhân Chiến lược tài chính trường Pennsylvania (Mỹ), Thạc sỹ Chiến lược toàn cầu trường Thunderbird (Mỹ);

2019-nay: Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty cổ phần 479 Hòa Bình.

09/2019-nay: Giám đốc Tài chính Tập đoàn xây dựng Hòa Bình.

05/2019-09/2019: Giám đốc Chiến lược Tài chính đầu tư Tập đoàn xây dựng Hòa Bình.

2017-05/2019: Giám đốc điều hành Nguồn vốn – PLT Group (Indochina Zone).

2015-2017: Giám đốc Đầu tư và Nguồn vốn – HDSaigon (Sovico Group).

2012-2015: Giám đốc Bộ phận sản phẩm tài chính liên ngân hàng – Tập đoàn Maritime Bank.

2009-2012: Trưởng phòng Nguồn vốn – Tiền tệ (Hội sở VPB Bank – Hội sở Miền Nam).

2008-11/2009: Trưởng nhóm tiền tệ (Hội sở Sacombank).

Giới thiệu khác:
Nguồn nhân lực (12/5/2020)
Khách hàng (16/5/2020)
Giải thưởng tiêu biểu (17/5/2020)
Thông điệp của Tổng giám đốc (11/5/2020)
Đội ngũ lãnh đạo (11/5/2020)
Cơ cấu tổ chức (10/5/2020)
Lịch sử hình thành và phát triển (30/3/2010)
Tuyên ngôn giá trị (6/10/2015)
VIDEO CLIPS
Loading the player...
HBC News: Tháng 08.2020
LIÊN KẾT NHANH
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức - Sự kiện | Năng lực Công ty | Công trình dự án | Quan hệ cổ đông | Thông báo | Tuyển dụng  
Công ty cổ phần 479 Hòa Bình
Địa chỉ: Trụ sở chính - 54 Nguyễn Du - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383 855478 / Fax: 02383 856376
Email: info@hb479.vn / Website: www.hb479.vn
VP TP. HCM: Số 61, Đường 406, Khu dân cư Saca Bắc Rạch Chiếc, P. Phước Long A, Quận 9, TP. HCM
Điện thoại: 0837 280112/Fax: 0837 280113
Email: hc479hbsg@gmail.com
VP đại diện Hà Nội
Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô  Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0913 537376
Email: hoabinh479s@gmail.com