DANH MỤC MENU
HỖ TRỢ ONLINE

Văn phòng - 0383.855.226
Hôm nay: 21 | Tất cả: 412,418
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
THÔNG BÁO  
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông
Tin đăng ngày: 14/4/2016 - Xem: 5112
 

TỔNG CÔNG TY XD CTGT 4-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN 479

-----***-----

Số: 219 /TB-HĐQT

                                    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------

TP. Vinh, ngày  01 tháng 04 năm 2016


THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông)

 

     
     Kính gửi:  - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 479  

 

 

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 479. Hội đồng quản trị Cổ phần 479 thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 13/04/2016.

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông vào ngày 28/04/2016.

2. Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015: ngày 13/04/2016.

Để đảm bảo thư mời có thể tới được tất cả các cổ đông. Hội đồng quản trị đề nghị quý cổ đông có thay đổi địa chỉ thì thông báo về phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần 479 (bằng điện thoại hoặc fax) theo số điện thoại: 0383 552 100 fax: 0383 856 376.

            Trân trọng thông báo!                                                   

 

                                                                           

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Dương Hồng Bé

 

 

Thông báo khác:
Thông báo về việc bán cổ phần tại Công ty cổ phần Thủy điện ĐắkMê (24/7/2019)
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần 479 (13/7/2019)
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 (10/6/2019)
Thông báo về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Thủy điện ĐắkMê (31/5/2019)
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (27/2/2018)
Thông báo chốt danh sách cổ đông (22/2/2018)
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (27/10/2017)
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông năm 2016 (22/6/2017)
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (12/4/2017)
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông (3/4/2017)
Thông báo bán cổ phiếu còn dư (28/11/2016)
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông (14/4/2016)
Thông báo về việc cho thuê thiết bị trong thời gian chờ triển khai công trình mới (17/2/2016)
Thông báo về việc bán thiết bị không sử dụng (5/11/2015)
VIDEO CLIPS
LIÊN KẾT NHANH
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức - Sự kiện | Năng lực Công ty | Công trình dự án | Quan hệ cổ đông | Thông báo | Tuyển dụng  
Công ty cổ phần 479
Địa chỉ: Trụ sở chính - 54 Nguyễn Du - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.855.478 / Fax: 02383.856.376
Email: ctycophan479@gmail.com / Website: www.cty479.com.vn
Chi nhánh TP. HCM: Số B6, Đường số 1, Khu dân cư Saca Bắc Rạch Chiếc, P. Phước Long A, Quận 9, TP. HCM
Điện thoại: 083.728.0112/Fax: 083.728.0113
Email: cnsaigon479@gmail.com